Aizliegt ES uzņēmumiem finansēt dabas iznīcināšanu
Atzinums Bioloģiskā daudzveidība Finanses un banku pakalpojumi Investīcijas Kaitējums videi Klimata pārmaiņas Lauksaimnieku protests NVO Palmu eļļa Politika Siltumnīcefekta gāzu emisijas Sojas pupiņas Vide

Aizliegt ES uzņēmumiem finansēt dabas iznīcināšanu

Aizliegt ES uzņēmumiem finansēt dabas iznīcināšanu

Eiropa ir līdzdalīga ekosistēmu iznīcināšanā un tai vajadzētu regulēt savu finansējumu uzņēmumiem, kas saistīti ar mežu izciršanu.

Finansējuma regulēšana

Ir pienācis laiks Eiropas Savienībai stingri rīkoties, lai apturētu tās uzņēmumu līdzdalību dabas iznīcināšanā. Ir nepieciešams ieviest regulējumu, kas aizliedz finansēt uzņēmumus, kas veic vai veicina mežu izciršanu un citu ekosistēmu iznīcināšanu.

“Eiropa ir līdzdalīga ekosistēmu iznīcināšanā un tai vajadzētu regulēt savu finansējumu uzņēmumiem, kas saistīti ar mežu izciršanu.”

Ekosistēmu aizsardzība

Ekosistēmu aizsardzība ir būtiska cīņā pret klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. ES ir jāuzņemas vadība un jārada piemērs citiem, ieviešot stingrus noteikumus un sankcijas tiem, kas apdraud mūsu planētas nākotni.

  • Regulējums finansējumam
  • Ekosistēmu aizsardzība
  • Cīņa pret klimata pārmaiņām

Ir svarīgi rīkoties tagad, lai nodrošinātu ilgtspējīgu nākotni mūsu planētai un tās iedzīvotājiem.