Aktīvisti mudina ieviest visā ES tiesības uz abortu
Aborts Veselības aprūpe

Aktīvisti mudina ieviest visā ES tiesības uz abortu

Grūtības ar Eiropas Savienības tiesisko rīcību

“Ir grūti iedomāties, kā Eiropas Savienība varētu likumīgi darīt to, ko šie cilvēki pieprasa,” teica Niks Fēhijs, veselības un labklājības pētniecības direktors RAND Eiropas institūtā, runājot ar POLITICO. “Tas ir naudas jautājums, nevis likums, bet vienlaikus tas būtu ES tieša ietekme uz resursu piešķiršanu veselības aprūpei, un tas ir skaidri aizliegts saskaņā ar Līguma 168. pantu.”

Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. pants nosaka, ka ES var sniegt atbalstu dalībvalstīm, bet tās darbībām “jāievēro dalībvalstu atbildība par veselības politikas definēšanu un veselības pakalpojumu un medicīniskās aprūpes organizēšanu un sniegšanu.”

Finansējuma piešķiršana valstij, lai sievietes no citām dalībvalstīm varētu veikt abortus tur, “nebūs neitrāla Eiropas Komisijas rīcība; tas būtu tiešs Eiropas Komisijas iejaukšanās ļoti politiski jutīgā jautājumā,” teica Fēhijs.

Aboru likumi ievērojami atšķiras visā ES. | Barry Cronin/AFP caur Getty Images

“Tikai no juridiska viedokļa un politiska viedokļa starp ES un dalībvalstīm es neredzu, ka tas notiktu gan juridiski, gan politiski,” viņš piebilda.

Komisija savā lēmumā rakstīja, ka “šķiet nav tiešas mērķtiecīgas iejaukšanās dalībvalstu kompetencēs”, bet ka “finansiālā atbalsta mehānisma konkrēta izveide var tomēr izraisīt šādu iejaukšanos.”

Tā secināja, ka iniciatīvu var reģistrēt “ciktāl piedāvātais finansiālais atbalsta mehānisms nav vērsts vai nav paredzēts graut dalībvalstu sabiedriskās kārtības likumdošanu vai vispār dalībvalstu veselības aprūpes un ētiskos izvēles, ko dalībvalstis veic savas kompetences veselības jautājumos izmantošanai.”

Kampaņa savā pirmajā nedēļā piesaistīja gandrīz 100 000 parakstu; aktīvisti cer savākt 1 miljonu nākamajās septiņās nedēļās, tādējādi piespiežot Komisiju apsvērt priekšlikumu.