ANO Srebrenica rezolūcija radīs papildu sadalījumu Balkānos
Atzinums Balkāni Genocīds Karš Konflikts Sadarbība Tiesiskums Vēsture

ANO Srebrenica rezolūcija radīs papildu sadalījumu Balkānos

ANO Srebrenicas rezolūcija radīs tālāku sadalījumu Balkānos

Sasniegt vienprātību par pagātnes piemiņas izteiksmi tādā veidā, kas nesēj sadalījumu, ir labākais veids, kā nodrošināt, ka tas nekad vairs neatkārtosies.

Reaching a consensus on memorializing the past in a way that doesn’t sow division is the best way to ensure it does not — and cannot — happen again.

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) rezolūcija par Srebrenicas genocīdu varētu izraisīt vēl lielāku sadrumstalotību Balkānu reģionā. Ir svarīgi atrast veidu, kā pieminēt pagātnes notikumus, nepalielinot esošās domstarpības starp dažādām etniskajām un politiskajām grupām.

Konsenss par piemiņu

Lai nodrošinātu mieru un stabilitāti reģionā, ir būtiski panākt vienprātību par to, kā pieminēt pagātnes notikumus. Tas nozīmē, ka jāizvairās no jebkādiem pasākumiem, kas varētu pastiprināt esošos konfliktus vai radīt jaunus.

Atceroties pagātni

Pagātnes atcerēšanās ir svarīga, lai mācītos no vēstures un novērstu līdzīgu notikumu atkārtošanos nākotnē. Tomēr tas jādara tādā veidā, kas veicina sapratni un sadarbību starp dažādām kopienām.

  • Veicināt dialogu un izpratni starp dažādām etniskajām grupām
  • Izvairīties no rezolūcijas formulējumiem, kas varētu tikt uztverti kā apvainojums vai apsūdzība
  • Strādāt pie kopējas vēstures izpratnes veidošanas

Ir svarīgi atcerēties, ka mūsu kopējais mērķis ir miers un stabilitāte reģionā, un tas prasa visu iesaistīto pušu sadarbību un kompromisu.