Demogrāfija: Sprādzienbīstamais laika spridzeklis, kas apdraud Eiropas demokrātiju
2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanas Atzinums Demogrāfiskie dati Demokrātija Galēji labajā pusē Jaunieši Sabiedrība un kultūra Sociālās lietas Vēlēšanas Vēlēšanas Eiropā

Demogrāfija: Sprādzienbīstamais laika spridzeklis, kas apdraud Eiropas demokrātiju

Demokrātijas atbalsta krīze Eiropas jauniešu vidū

Vācijā, piemēram, tikai 21 procenti Z paaudzes un tūkstošgadnieku atzina, ka viņi pastāvīgi atbalsta demokrātiju, salīdzinot ar 66 procentiem cilvēku, kuriem ir 70 un vairāk gadu. Polijā tikai aptuveni ceturtdaļa 18 līdz 29 gadus vecu jauniešu izrādīja pastāvīgu atbalstu demokrātijai – kas ir par 17 procentpunktiem zemāk nekā valsts vidējais rādītājs. Tas pats bija patiesībā Francijā tikai ar 14 procentiem, un pat Itālijā ar 34 procentiem, kur vecāki itāļi bija gandrīz divreiz vairāk noskaņoti atbalstīt demokrātiju.

Šī ir ārkārtas situācija, kas, ja netiek pārbaudīta un labota, paredz bīstamu nākotni kontinentam. Jo, ja šie jaunie eiropieši noveco un nomaina vecākus pilsoņus sabiedrībā – procesu, ko mēs saucam par “demogrāfisko sekošanu” – demokrātijas pamatatbalsts Eiropā neizbēgami kritīsies vēl zemāk. Rezultāts? Arvien auglīgāka sociālā ekosistēma demokrātijas lejupslīdei un, iespējams, sabrukumam.

Šis demogrāfiskās sekošanas process ir nekas cits kā laika bumba, kas tika pie Eiropas demokrātijas sirds.

Protams, ir iespējams, ka šie jaunie eiropieši novecojot kļūs atbalstošāki pret demokrātiju. Bet ar politisko polarizāciju augstumos un uzticību Eiropas iestādēm zemumos, cik ticama patiesībā ir šī iespēja? Un kas notiks ar Gen Alpha? Cik ticami ir tas, ka šie bērni izaugs par konsekventākiem demokrātijas atbalstītājiem nekā šodienas 18 līdz 29 gadus vecie jaunieši?

Realitāte ir tāda, ka demogrāfiskā sekošana pagaidām ir tikai hipotēze. Tomēr laika bumba, ko tā var radīt, nav. Tas ir vienkāršs secinājums, ka jo tālāk krītas pastāvīgais demokrātijas atbalsta pamats Eiropā, jo lielāka ir iespēja, ka tas tiks vēl vairāk izsmelts ar demagoģiem un autoritāriem līderiem, kuri meklē varu, kas nav ierobežota ar demokrātiskiem noteikumiem un normām.

Demogrāfija nav liktenis, bet bez dziļākas problēmas izpratnes demokrātijas lejupslīde ir ļoti iespējama iznākums. Jautājums ir, ko var darīt, lai stiprinātu atbalstu demokrātijai starp Eiropas jauniešiem pirms ir par vēlu?