Gruzija apstiprina, ka desmitiem cilvēku ir aizturēti pro-ES protestā, pieaugot nosodījumam par apspiešanu
Ārlietas Cilvēktiesības Drošība Mediji NVO Paplašināšanās

Gruzija apstiprina, ka desmitiem cilvēku ir aizturēti pro-ES protestā, pieaugot nosodījumam par apspiešanu

Georgia’s Human Rights Ombudsman Calls for Investigation into Police Response

Georgia’s human rights ombudsman, Levan Ioselian, has publicly condemned the police response to recent protests, stating that it “contradicted the standard of necessary and proportionate intervention.” The public defender has called for an investigation into the use of “disproportionate force” and the apparent targeting of journalists covering the events.

Tbilisi Mayor Blames Protesters for Blocking Parliament Entrances

The mayor of Tbilisi, Kakha Kaladze, has accused protesters of blocking the entrances and exits to parliament, alleging that “radicals” are responsible for the actions and then leave young people to face the police. However, he provided no evidence to support his claims.

EU’s Top Diplomat Condemns Violence Against Peaceful Protesters

Josep Borrell, the EU’s top diplomat, has spoken out against the violence towards peaceful protesters in Georgia who were demonstrating against a proposed law on foreign influence. He called on the ruling Georgian Dream party to respect the right to peaceful assembly and stated that the use of force to suppress it is unacceptable.

Georgia’s EU Candidate Status at Risk

Despite being granted EU candidate status by the European Commission in December, Georgia is at risk of backsliding on key human rights issues and has not implemented the necessary reforms set out by Brussels. The bloc’s enlargement chief, Gert Jan Koopman, is currently in Tbilisi and MEPs are urging him to announce the withdrawal of Georgia’s candidate status.

Controversial Foreign Agent Bill Resurfaces

The foreign agent bill, which was initially proposed last year but shelved after protests and international outcry, has resurfaced. The ruling party insists that the measures are essential to protect the country from overseas influence and “LGBT propaganda.” The bill would require NGOs and media outlets receiving more than 20 percent of their funding from abroad to register as agents of foreign influence, a move that critics say mirrors legislation used by Russia to suppress civil society.

Gruzijas cilvēktiesību ombuds vēršas pēc izmeklēšanas policijas reakcijā

Gruzijas cilvēktiesību ombuds Levan Ioselianis publiski nosodījis policijas reakciju uz nesenajiem protestiem, apgalvojot, ka tā “pretrunā nepieciešamības un proporcionāluma standartam.” Sabiedriskais aizstāvis ir aicinājis veikt izmeklēšanu par “neproporcionālas spēka” lietošanu un acīmredzamo žurnālistu mērķēšanu, kas ziņoja par notikumiem.

Tbilisi mērs vaino protestētājus par parlamenta ieeju bloķēšanu

Tbilisi mērs Kakha Kaladze apsūdzējis protestētājus par parlamenta ieeju un izieju bloķēšanu, apgalvojot, ka par šīm darbībām ir atbildīgi “radikāļi”, kuri pēc tam atstāj jauniešus saskarties ar policiju. Tomēr viņš nav sniedzis nekādus pierādījumus savu apgalvojumu atbalstam.

ES galvenais diplomāts nosoda vardarbību pret miermīlīgiem protestētājiem

ES galvenais diplomāts Josep Borrell ir izteicies pret vardarbību pret miermīlīgiem protestētājiem Gruzijā, kuri demonstrēja pret likumprojektu par ārvalstu ietekmi. Viņš aicinājis valdošo partiju “Gruzijas sapnis” ievērot tiesības uz miermīlīgu sapulci un paziņojis, ka spēka lietošana tās apspiešanai ir nepieņemama.

Gruzijas ES kandidāta statuss apdraudēts

Neskatoties uz to, ka Eiropas Komisija decembrī piešķīra Gruzijai ES kandidāta statusu, valsts ir apdraudēta atkāpties no būtiskiem cilvēktiesību jautājumiem un nav īstenojusi Briselē noteiktās reformas. Bloka paplašināšanās vadītājs Gert Jans Kūpmans pašlaik atrodas Tbilisi un Eiropas Parlamenta deputāti mudina viņu paziņot par Gruzijas kandidāta statusa atsaukšanu.

Kontroversiāls ārvalstu aģentu likumprojekts atkal uzmanības centrā

Ārvalstu aģentu likumprojekts, kas sākotnēji tika ierosināts pagājušajā gadā, bet tika atlikts pēc protestiem un starptautiskas sašutuma izpausmes, ir atkal aktualizējies. Valdošā partija uzsver, ka pasākumi ir būtiski valsts aizsardzībai pret ārvalstu ietekmi un “LGBT propagandu.” Likumprojekts paredzētu prasīt NVO un mediju organizācijām, kas saņem vairāk nekā 20 procentus finansējuma no ārzemēm, reģistrēties kā ārvalstu ietekmes aģentiem, kas kritiķiem šķiet līdzīgi kaimiņvalsts Krievijas likumdošanai, kas tiek izmantota pilsoniskās sabiedrības apspiešanai.