Lielbritānija vēlas palielināt NATO aizsardzības mērķi līdz 2,5 procentiem.
Aizsardzība Aizsardzības budžeti Lielbritānijas politika Vestminsteras burbulis

Lielbritānija vēlas palielināt NATO aizsardzības mērķi līdz 2,5 procentiem.

Debates on NATO Defense Spending Arise in Europe

Former U.S. president and current candidate Donald Trump has implied that he would not come to the aid of NATO members who do not meet their defense spending obligations if they were attacked. This statement has sparked a heated discussion across Europe regarding defense expenditures.

U.K.’s Stance on NATO Spending

The U.K. defense secretary, Shapps, believes that it would significantly impact if other NATO countries adopted the U.K.’s suggested new spending target.

“I will be advocating for this, and I am aware of the prime minister’s strong convictions on the matter, as we approach the NATO 75th anniversary summit in Washington, D.C,” said Shapps.

These remarks follow the announcement by U.K. Prime Minister Rishi Sunak of an additional £75 billion in defense funding for the U.K. over the next six years. Sunak aims to prepare Britain’s defense sector for potential conflicts, with the goal of increasing the defense budget to 2.5 percent of GDP by 2030.

Shapps on Further Defense Spending

While visiting Germany with Sunak, Shapps expressed that he does not see a necessity for further increasing defense spending, despite some Conservative members’ suggestions.

“Even if I were given 3 percent tomorrow, I wouldn’t be able to utilize it, especially not within the country,” Shapps stated during an interview with Times Radio. “I would be compelled to simply purchase equipment from other nations.”

The government plans to partially finance the rise in defense spending by eliminating 72,000 civil service positions, a move Shapps deems “very reasonable.”

Eiropā izraisās debates par NATO aizsardzības izdevumiem

Bijušais ASV prezidents un pašreizējais kandidāts Donalds Tramps ir norādījis, ka viņš neatbalstītu NATO dalībvalstis, kas nav sasniegušas savas aizsardzības izdevumu saistības, ja tās tiktu uzbruktas. Šis paziņojums ir izraisījis karstas diskusijas visā Eiropā par aizsardzības izdevumiem.

Lielbritānijas nostāja par NATO izdevumiem

Lielbritānijas aizsardzības sekretārs Šaps uzskata, ka būtu ievērojama ietekme, ja citas NATO valstis pieņemtu Lielbritānijas ierosināto jauno izdevumu mērķi.

“Es aizstāvēšu šo viedokli, un es zinu, ka premjerministram ir stipras pārliecības par šo jautājumu, tuvojoties NATO 75. gadadienas samitam Vašingtonā,” teica Šaps.

Šie komentāri seko Lielbritānijas premjerministra Riši Sunaka paziņojumam par papildu 75 miljardu mārciņu piešķiršanu Lielbritānijas aizsardzībai nākamo sešu gadu laikā. Sunaks vēlas sagatavot Lielbritānijas aizsardzības sektoru iespējamām konfliktu situācijām, ar mērķi līdz 2030. gadam palielināt aizsardzības budžetu līdz 2,5 procentiem no IKP.

Šapa viedoklis par papildu aizsardzības izdevumiem

Apmeklējot Vāciju kopā ar Sunaku, Šaps pauda, ka viņš neredz nepieciešamību palielināt aizsardzības izdevumus vēl vairāk, neskatoties uz dažu konservatīvo locekļu ieteikumiem.

“Pat ja man rīt dotu 3 procentus, es nevarētu tos izmantot, it īpaši ne valsts iekšienē,” intervijā Times Radio teica Šaps. “Man būtu jāiegādājas aprīkojums no citām valstīm.”

Valdība plāno daļēji finansēt aizsardzības izdevumu pieaugumu, samazinot 72 000 valsts dienesta darbavietu, soli, ko Šaps uzskata par “ļoti saprātīgu”.