PVN

SVF brīdina konservatīvos pret turpmākajiem nodokļu samazinājumiem Apvienotajā Karalistē

IMF brīdina Lielbritāniju par nodokļu samazināšanu Lai gan Lielbritānijai ir augstāks parāda slogs, tā nevajadzētu apsvērt tālākas nodokļu samazināšanas, teica SVF: “Ņemot vērā šos izaicinājumus, kā vispārēju principu, personāls neiesaka papildu nodokļu samazinājumus.” Valdībai tā vietā vajadzētu koncentrēties uz parāda…